„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

DROGA KRZYŻOWA NA ULICACH NASZEGO OSIEDLA

W Pierwszy Piątek Miesiąca, po raz czwarty w historii naszego Osiedla, przeszliśmy ulicami Czarnego, rozważając stacje Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej i rozważania prowadził Ksiądz Proboszcz. Nabożeństwo rozpoczęło się przy krzyżu misyjnym, a zakończyło błogosławieństwem przy krzyżu ustawionym w roku 1946 przez polskich osadników na rozwidleniu  ul. Czarnoleskiej.

Barbara Ludorowska

Skip to content