„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

DROGA KRZYŻOWA

Droga Krzyżowa jest to nabożeństwo pasyjne oparte na naśladowaniu drogi, którą przechodził Jezus w Jerozolimie w dniu śmierci. Droga wiodła od pretorium Piłata, gdzie został ogłoszony wyrok śmierci przez ukrzyżowanie aż do Golgoty i złożenia do grobu.

Od pierwszych lat chrześcijaństwa istniał zwyczaj pobożnego rozpamiętywania Męki Pańskiej w Palestynie. Nabożeństwo wprowadzili franciszkanie, którzy od 1219 r. byli stróżami Grobu Pańskiego. W swoich kościołach zapoczątkowali symboliczne odtwarzanie drogi krzyżowej w postaci kaplic, obrazów i napisów.

Liczba stacji byłą zmienna: w XV w. było ich 6, w XVI – 11, a później utrwaliło się 14 stacji.

 

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Skip to content