„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

EUCHARYSTIA – 60 MINUT W NIEBIE!

Niezwykłe wydarzenie nieba na ziemi. W ciągu wieków nazywana różnie: Łamanie Chleba, uczta miłości, Dziękczynienie, przedsionek Nieba, Uczta Aniołów. Po prostu Eucharystia.

Drugiego dnia misyjnych nauk, zatrzymaliśmy się nad rolą i znaczeniem w naszym życiu Eucharystii. Nic nowego – powie ktoś- ale nie chodzi w tych dniach o nauczenie się czegoś nowego, ale o pogłębienie, przypomnienie sobie tego, co już wiemy, a o czym zapomnieliśmy. Po co? Po to, by dostrzec to, co istotne i ważne, a do czego się po prostu przyzwyczailiśmy. Jedną z tych najświętszych rzeczy jest właśnie Msza św., na którą wielu chodzi z przyzwyczajenia, bez odpowiedniego przygotowania, nieraz nie rozumiejąc znaków i obrzędów poszczególnych jej części.

Eucharystia to niebo na ziemi. Nie mamy pewniejszego zadatku i wyraźniejszego znaku wielkiej nadziei na nowe niebo i nową ziemię, w której zamieszka sprawiedliwość, niż Eucharystia. Istotnie, ile razy celebruje się to misterium, dokonuje się dzieło naszego odkupienia i łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie./ KKK 1405?

By ją dobrze przeżywać, nie „zaliczyć”, ale „posmakować” trzeba ją na nowo odkryć. Potrzebny jest wielki wysiłek, by się do niej przygotować, by ją przeżyć. Bo Eucharystia zaczyna się wtedy, gdy decydujemy się w niej uczestniczyć. Bardzo ważne jest również rozumienie poszczególnych obrzędów, części Mszy św. Dlatego w kolejnej części homilii, ksiądz misjonarz omówił znaczenie obrzędów wstępnych, wyjaśniając między innymi symbolikę znaku krzyża robionego wodą święconą przy wejściu do kościoła, powiedział jak powinniśmy zachować się oczekując na wejście kapłana, przybliżył symbolikę znaku ucałowania ołtarza przez celebransa, znaku krzyża i słów „w imię Ojca, Syna i Ducha św”, a także wytłumaczył czym jest intencja Mszy św. i skąd wzięła się ta praktyka.
W dalszej części przypomniał znaczenie aktu pokuty. Czy wypowiedzenie tej formuły skutkuje odpuszczeniem grzechów? Tak, ale nie wszystkich. W tym przypadku odpuszczane są bowiem wyłącznie grzechy lekkie, czyli powszednie. Jedyną drogą do rozgrzeszenia z grzechów ciężkich jest natomiast spowiedź indywidualna. Na zakończenie przypomniał, czym jest hymn Gloria i jakie znaczenie ma kolekta.
Dzisiejsza Eucharystia była sprawowana w intencji śp. księdza Jerzego Gniatczyka. Modliliśmy się za kapłana, który sprawował wiele mszy św.za swoich Parafian, za powierzony sobie lud. My dzisiaj przeżywając tę Eucharystię, spłacaliśmy tym samym niejako dług wdzięczności.

Na zakończenie, ks. Proboszcz udzielił błogosławieństwa Relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, a wierni mogli po zakończonej mszy św. ucałować relikwiarz.

                                                                                                          Barbara Ludorowska

Zdjęcia: Barbara Ludorowska