„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

JUBILEUSZ 50 LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W niedzielę, 18 sierpnia podczas uroczystej mszy św. państwo Stefania i Tadeusz Koryluk obchodzili pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. W czasie ceremonii dostojni jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Ksiądz Proboszcz wręczył małżonkom list gratulacyjny od Biskupa Legnickiego z okazji jubileuszu. Życzymy Państwu dalszych, długich i szczęśliwych lat pożycia małżeńskiego.

Skip to content