„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

KANDYDACI DO RADY PARAFIALNEJ

Z listy wskazanych przez parafian kandydatów (lista poniżej), wierni mogą wybrać dwie osoby.

W ostateczny skład rady, obok osób wybranych przez parafian (10 osób), wejdą także osoby zaproszone przez ks. proboszcza (10 osób).

Wybory odbędą się po Mszach św. w niedzielę 6 marca 2016 r.

KANDYDACI DO RADY PARAFIALNEJ

Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze

Kadencja: 2016-2021

 

 1. Cichy Remigiusz
 2. Gregorczyk Teresa
 3. Kowalik Stanisław
 4. Krajniak Marcel
 5. Ludorowska Barbara
 6. Ludorowski Mirosław
 7. Łoś Laila
 8. Łużniak Jerzy
 9. Parys Henryk
 10. Potrzeszcz Stanisław
 11. Pyrzanowski Julian
 12. Stangret Teresa
 13. Suchecki Józef
 14. Sos Krystyna
 15. Sos Ryszard
 16. Surowiak Radosław
 17. Surowiak Teresa
Skip to content