„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Koniec Oktawy Bożego Ciała

Dziś kończy się Oktawa Bożego Ciała. Pogoda była ciepła, ale lekko deszczowa, co nie przeszkodziło nam przejść w procesji dokoła kościoła. Mimo deszczu, uroczystości przebiegały zgodnie z planem. Wiernych też było sporo jak na dzień powszedni. Dziś w Kościele księża błogosławią i święcą wianki, prosząc Boga o opiekę nad przyrodą, obfite plony, ochronę przed zniszczeniem i zatruciem. U nas także odbył się ten obrzęd pod koniec uroczystości.

Tekst i zdjęcia M. Ludorowski

I JESZCZE ZDJĘCIA JANA FOREMNEGO 🙂