„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Kurs dla filujących i fotografujących celebracja liturgiczne

W grudniu 1994 zostały opublikowane „Wskazania Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii”. Ten dokument zwraca uwagę, że zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są zobowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs i otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy duchownej.

Chcąc zrealizować powyższe wskazania, Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej i Redaktorzy legnickiej edycji tygodnika „Niedziela” za aprobatą Biskupa Legnickiego zapraszają na diecezjalny kurs dotyczący fotografowania i filmowania. Zostanie on zorganizowany w dniu 12 marca 2016 r. w godzinach 10.00-14.00 w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy (pl. Kard. Wyszyńskiego 1, przy kościele Matki Bożej Królowej Polski na osiedlu Kopernik).

imagesKoszt kursu wynosi 100 zł. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają 5-letnie upoważnienia Legnickiej Kurii Biskupiej do filmowania i fotografowania uroczystości kościelnych. Brak takiego upoważnienia jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonywania tych czynności w budynkach sakralnych.

 

Zgłoszenia kierujemy do dnia 8.03.2016 r. na adres e-mail: media@diecezja.legnica.pl

Można również dokonać zgłoszenia listowanie na adres: Legnicka Kuria Biskupia – Wydział Duszpasterski, ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica lub telefonicznie 76 7244152. Przy zgłoszeniu prosimy, by podać: imię i nazwisko; adres; telefon kontaktowy; jeśli jest dostępny, to adres poczty elektronicznej.

Skip to content