„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

MINĄŁ KOLEJNY ROK, TRUDNY ROK…

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  DUSZPASTERSKIEJ  I GOSPODARCZEJ W PARAFII ŚW. JUDY TADEUSZA   W 2022 r.

Za nami  kolejny, pełen nieoczekiwanych wyzwań rok. Wkraczaliśmy w ten miniony 2022 rok  pełni niepewności o swoje zdrowie, bo pandemia COVID-19 przechodziła piątą falą przez nasz kraj. Jednak niecałe dwa miesiące później, w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę  ten problem zszedł na dalszy plan. Wtedy mobilizowaliśmy się do solidarnej pomocy narodowi ukraińskiemu, ale też gorąco modliliśmy się o pokój. 

Na początku tego kronikarskiego podsumowania roku trzeba zaznaczyć, że 29.05.2022 r. podczas Eucharystii ogłoszony został dekret Biskupa Legnickiego, na mocy którego ks. dr Tomasz Biszko przestał być administratorem, a został pełnoprawnym Proboszczem Parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze.

W roku sprawozdawczym w naszej parafii zameldowanych urzędowo było 2100 osób. Na niedzielną Eucharystię uczęszcza 18%.

 1. 12 dzieci zostało ochrzczonych ( w ubiegłym roku 10 )
 2. 19 przystąpiło do I Komunii św. ( 24 rok temu)
 3. 16 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania ( 9  osób  w ubiegłym roku)
 4. Sakrament Małżeństwa przyjęła jedna para narzeczonych ( rok temu 0 par )
 5. Pogrzebów było 29 ( 10 zaopatrzonych) ( 27 rok temu ,  w tym  9 osób zostało zaopatrzonych w sakramenty

DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

Podejmowana jest przez księdza i inne osoby świeckie (animatorów) zaangażowane w życie parafii na wielu płaszczyznach. Dotyczy to Żywego Różańca, chóru parafialnego, czy też spotkań Domowego Kościoła.

Pastoralna troska o wiernych wyraża się również w comiesięcznym odwiedzaniu przez kapłana  osób chorych i w podeszłym wieku w domach i Domu Seniora „ Karkonoski Zakątek”  Posługą tą objętych jest 60 osób.

W PARAFII DZIAŁAJĄ :   

 • Rada Parafialna
 • CHÓR Parafialny pod dyrekcją pani Doroty Królikowskiej
 • Służba liturgiczna (kandydaci, ministranci i lektorzy
 • Prowadzona jest na bieżąco Kronika Parafialna i strona internetowa parafii
 • Żywy Różaniec ( jedna Róża)

Ponadto prowadzone są spotkania formacyjne dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej  i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Służba Liturgiczna naszej Wspólnoty Parafialnej powiększyła się o dwóch lektorów: Filipa i Dominika. Zostali oni pobłogosławieni do pełnienia posługi lektora w jeleniogórskiej bazylice św. Erazma i Pankracego w niedzielę 3 kwietnia.

W naszej parafii wiele osób indywidualnie włączało  się w różne ogólnopolskie akcje modlitewne np. Nowenna Pompejańska za Polskę, Męski Różaniec,  w obronę Jana Pawła II.

 1. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W PARAFII :
 • Po wybuchu wojny na Ukrainie, na początku marca, mieszkańcy naszej parafii, Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu oraz Parafii pw. św. Michała Archanioła z Jeżowa Sudeckiego, pod kierownictwem księży Proboszczów, we współpracy z Parafią pw. Podwyższenia Krzyża w Legnicy, zebrali dary dla mieszkańców Lwowa i zawieźli je sześcioma busami na wschodnią granicę do Medyki. Z granicy w Korczowej,  dary zostały  przekazane księdzu Władysławowi Biszko, który kieruje Domem Pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II we Lwowie. W ośrodku przebywało wtedy  400 uchodźców z obszarów ogarniętych wojną. Dostawali  tam opiekę i wyżywienie przed dalszą podróżą.
 • Podobną akcję przeprowadziła nasza parafia przed Bożym Narodzeniem wraz z parafią p.w. Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka w Jeleniej Górze, św. Michała Archanioła w Jeżowie Sudeckim, Miłosierdzia Bożego w Jaworze i Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy. Wtedy też zawieziona została na Ukrainę żywność, zimowe buty, a także agregaty prądotwórcze. Dary te  pojechały do parafii Św. Stanisława w Szczercu koło Lwowa oraz do Domu Pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II we Lwowie. 
 • W niedzielę, 16 października, przypada 44′ rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia obchodziliśmy kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieraliśmy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Tradycyjnie w tym dniu przy wyjściu z kościoła nabywaliśmy „papieskie kremówki”. Dochód został przeznaczony na prace remontowo – inwestycyjne  w naszej parafii.

 • W dniu 6 grudnia 30 chłopców z Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze, bawiło się w parku trampolin. Stało się dzięki naszemu Proboszczowi Tomaszowi Biszko oraz panu Remigiuszowi Troć, którzy ufundowali wejściówki.

 

 III .  WAŻNIEJSZE WYDARZENIA PARAFIALNE:

 • W minionym roku przeżywaliśmy rekolekcje i inne formy” duchowej aktywizacji”. Warto tutaj wspomnieć cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu w każdą sobotę, Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawianą w każdy piątek, we środy modlimy się Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w czwartki zawierzamy całą naszą Parafię Patronowi, św. Judzie Tadeuszowi. W październiku rozpoczęliśmy nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, jako nasze wynagrodzenie Niepokalanemu  Sercu Maryi.
 • W minionym roku Rekolekcje Wielkopostne głosił w naszej parafii ks. Rafał Berezowski, który zaproponował  nam, byśmy w tym czasie zatrzymali się nad tymi osobami, które tworzą DOM: ojciec, matka, dziecko. Byśmy przypatrzyli się, w tym czasie przygotowania do rodzinnych Świąt, swoim najbliższym, naszym relacjom do nich, byśmy szukali Boga w tych, którzy są z nami pod jednym dachem. Najłatwiej, jak podkreślał kilka razy rekolekcjonista, szukać Boga daleko, ale najtrudniej we własnym domu, sąsiedztwie.
  Dzięki inicjatywie pana Marka Niewiadomskiego, w pierwsze czwartki miesiąca, Wspólnota Domowego Kościoła spotykała się na modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie i ogarniała modlitwą kapłanów.
 • Bardzo uroczyście celebrowane były nabożeństwa i uroczystości Roku Liturgicznego.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią od marca  powoli wracały regularne  spotkania i nabożeństwa kościelne bez żadnych obostrzeń sanitarnych.

 • W czasie Wielkiego Postu po raz czwarty w historii naszego Osiedla, przeszliśmy ulicami Czarnego, rozważając stacje Drogi Krzyżowej. Przewodniczył jej i rozważania prowadził Ksiądz Proboszcz.
 • Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy bardzo uroczyste przygotowania do Wielkanocy. To były pierwsze, od trzech lat święta bez pandemicznych obostrzeń. Dwa lata temu w Wielkanoc w kościele mogło być 5 osób i nasza świątynia była niemal całkowicie pusta. Rok temu, w kościele mogło być jedynie 20 osób, a procesja z palmami odbyła się w wewnątrz kościoła. Wreszcie nadszedł czas, żebyśmy przeżyli te święta w sposób tradycyjny, spotkali się w kościołach i razem cieszyli ze zmartwychwstania Chrystusa. Ponownie mogliśmy procesyjnie wejść z palmami do świątyni.
 • Bardzo uroczyście celebrowane było Triduum Paschalne.
 • Szczególnie uroczysty wymiar miała msza święta 05 o godz. 12:30, która sprawowana była przez neoprezbitera, Krzysztofa Borysiewicza.
 • W niedzielę, 15 maja podczas Mszy Św. o godz. 12:30 do sakramentu Komunii Św. po raz pierwszy przystąpiło 19 dzieci.
 • Dnia 3 czerwca 2022 r. w naszej świątyni parafialnej dziękowaliśmy Bogu za dar tego miejsca i tych ludzi, którzy tę świątynie wznosili i tworzyli poprzez minione lata Żywy Kościół – Wspólnotę. W sposób szczególny modliliśmy się zwłaszcza za poprzednich proboszczów: śp. Ks. Zbigniewa Stefaniaka i śp. Ks. Jerzego Gniatczyka. Dziękowaliśmy Bogu za to, że znaleźli się ludzie, którzy ofiarowali miejsce, swoje siły, konkretną ofiarę materialną, swój czas, swoją pracę i umysł, swoje zdolności i serce dla tego, aby w tym miejscu, na Osiedlu Czarne powstał kościół.
 • Tego dnia także w naszym kościele, podczas mszy św. o godz. 18.00, ks. prałat Robert Kristman, wikariusz generalny diecezji legnickiej, podczas Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej Wspólnoty.
 • W obecnym roku przeżywaliśmy 30 lecie utworzenia naszej diecezji, którą powołał do istnienia św. Jan Paweł II w roku 1992. Każdy jubileusz to okazja do dziękowania Bogu i ludziom, okazja dostrzeżenia bogactwa i różnorakich dzieł, jakie dokonują się i dokonywały na przestrzeni minionych lat w naszej legnickiej diecezji, a które są związane z konkretnymi osobami. Za wieloletnią służbę i oddanie wspólnocie kościoła legnickiego, za głębokie i żywe świadectwo wiary i miłosierdzia, MEDALEM  BENEMERENTI ( DOBRZE CZYNIĄCYM) na wniosek ks. Tomasza Biszko odznaczeni zostali: 
 • PANI DOROTA KRÓLIKOWSKA
 • PAN MAREK NIEWIADOMSKI
 • PAN JAN FOREMNY
 • 14 lipca w naszym kościele celebrowana była Eucharystia z okazji Święta Policji, której przewodniczył ks. dziekan Bogdan Żygadło, a nasz Ksiądz Proboszcz wygłosił okolicznościową homilię. Obecny był też kapelan policji ks. Zbigniew Kulesza, ks. Krzysztof Kowalczyk, ks. Rafał Berezowski.
 • 17 lipca o godz. 11 została odprawiona msza św. , w której wzięli udział członkowie Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II, którzy swoim świadectwem pokazywali jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym.
 • 1 września ks. Tomasz Biszko rozpoczął pracę katechetyczną w Zespole Szkół Elektronicznych.
 • W rocznicę śmierci ks. Jerzego Gniatczyka grupa parafian co roku gromadzi się przy jego grobie na modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia w godzinę śmierci Duszpasterza.
 • W październiku przeżywaliśmy kolejny odpust parafialny, a uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. dr Paweł Oskwarek.
 • Z okazji 30 – lecia Radia Plus ks. Tomasz Biszko wraz z ks. Czesławem Włodarczykiem napisał książkę pt. „Plus Radio – Legnica, 30 lat razem 1991-2021.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • Planowany jest remont dachu plebanii. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to 500.000 zł.
 • Przygotowana jest dokumentacja na remont dachu oraz założenia paneli fotowoltaicznych.
 • Rozpoczęły się prace przy „oczku” wodnym w ogrodach parafialnych
 • Uregulowano własność działek, wojewoda przekazał działkę – 20.01.2022r. , druga działka jest dzierżawiona do 2025r. trzecia zostanie zakupiona.

Pomimo tego, że  obecny czas jest inny, niż przez lata wszyscy się przyzwyczaili, nie oznacza, że jest gorszy. Mimo zmniejszającej się ilości osób praktykujących, bo pandemia zmieniła, zmodyfikowała nasze zachowania religijne, mimo że wielu  z różnych przyczyn odeszło od praktyk religijnych, od  Boga, to wierzymy, że On jednak działał, działa i będzie działał. Potrzeba tylko otwartości ze strony człowieka, jak to wielokrotnie podkreślał podczas homilii Ksiądz Proboszcz. 

DZIĘKUJĄC PANU BOGU ZA OTRZYMANE ŁASKI,
PROŚMY NA PROGU NOWEGO ROKU,
O NIEUSTANNĄ BOŻĄ OPIEKĘ
I BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
DLA WSZYSTKICH PARAFIAN I WSZYSTKICH PODEJMOWANYCH TUTAJ DZIEŁ.

                                                      Opr. Barbara Ludorowska – Kronika Parafii

Skip to content