„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

MODLITWA – LEKARSTWEM NA PYCHĘ ŻYWOTA

W ostatni dzień rekolekcyjnych ćwiczeń duchowych, o. Jan mówił o kolejnym antidotum na pożądliwości, którymi kusi nas szatan. Jest nią modlitwa, która leczy niezdrową chęć bycia w życiu kimś, bycia zauważonym, docenionym za wszelką cenę.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Modlitwa leczy pychę, czyli złudne szukanie swojej wartości i wielkości, usiłowanie zdobycia przekonania, że jestem ważny w sposób niewłaściwy, nieraz dziwaczny. W tym dążeniu zapominamy, że mamy swoją wartość, wynikającą z tego, że jesteśmy ukochani przez Boga. Odpowiedzią Chrystusa kuszonego na pustyni na pokusę wielkości jest modlitwa.

Podsumowując ten czas ćwiczeń duchowych, ojciec Rekolekcjonista podkreślił, że powinniśmy zapamiętać i w życiu nauczyć się postępować według schematu:

POŻĄDLIWOŚĆ CIAŁA – POST

POŻĄDLIWOŚĆ OCZU – JAŁMUŻNA

PYCHA ŻYWOTA – MODLITWA.

 

Dobre poukładanie tych schematów przeniesie się na naszą codzienność. Te trzy uczynki także współtworzą i regulują dobre relacje międzyosobowe. Jeśli postawię granice swojemu ciału, to dbam o siebie, szanuję siebie. Jałmużna sprawia, że dobrze współżyję z bliźnimi, a modlitwa sprawia, że dobre są moje relacje z Bogiem, którego odbiciem mamy być w dzisiejszym świecie.

Na zakończenie rekolekcji była okazja do spowiedzi, z której skorzystało wielu parafian.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

OJCZE JANIE!

PRZEZ TE CZTERY DNI ZROBIŁEŚ WSZYSTKO,
CO MOGŁEŚ SIEJĄC ZIARNO SŁOWA W NASZE SERCA,

ALE WIERZYMY, ŻE BÓG ZROBI JESZCZE WIĘCEJ – DA WZROST!

Dziękujemy Ci za przeprowadzone Rekolekcje Wielkopostne,
które duchowo przygotowały nas na Święta Zmartwychwstania Pańskiego i życzymy,
by Dobry Bóg obdarzył Cię swoim Błogosławieństwem
potrzebnym do dalszej służby Bogu i ludziom!

Szczęść Boże!

W imieniu Parafian – Barbara Ludorowska