„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Modlitwa wypominkowa Anno Domini 2016

Odczytanie wypominek łączymy z modlitwą różańcową lub koronką do Bożego Miłosierdzia. zrzut-ekranu-2016-10-29-o-13-55-22
Nabożeństwo rozpoczyna się o godz. 17:00.

Wypełniając kartkę wypominkową należy zaznaczyć adres rodziny proszącej o modlitwę. Dzięki temu będzie wiadomo, w który dzień odczytane zostaną imiona naszych zmarłych.

Kolejność czytania wypominek wg poniższego wykazu ulic Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze

7 XI: Borówkowa, Dziecinna, Jaśminowa, Kalinowa, Malinowa, Mała, Mickiewicza

8 XI: Czarnoleska

9 XI: Nowa, Podleśna, Południowa

10 XI: Okrężna, Orzeszkowej

14 XI: Poziomkowa, Skowronków,

15 XI: Strumykowa, Wesoła, Wrzosowa

16 XI: niezaznaczone ulice lub inne

Kartkę można edytować z dołączonego pliku: 2016-wypominki