„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Niedziela Palmowa

W niedziele, 2 kwietnia, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej albo Niedzielą Palmową wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Tuż przed mszą św. o godz. 11  Ksiądz Proboszcz pobłogosławił palmy przed grotą Maryi i odczytał ewangelię o uroczystym wjeździe Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Potem wierni weszli uroczystą procesją do kościoła. Liturgię ubogacił chór parafialny JUDA CANTORES, który zaśpiewał pieśni: „Wjeżdża Król nasz…” oraz „Jużem dość pracował”. W czasie mszy świętej była czytana ewangelia św. Mateusza o Męce Pańskiej. I tak rozpoczęliśmy przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominać  mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

 

Skip to content