„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

ODPUST CZYLI ŚWIĘTO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Zrzut ekranu 2017-11-18 o 15.45.37Uroczysta Eucharystia, odsłonięcie tabliczki z nową nazwą ulicy im.: Ks. Jerzego Gniatczyka, poświęcenie tryptyku i tablicy pamiątkowej w kościele oraz spotkanie w sali kominkowej to wydarzenia, które towarzyszyły Świętu naszej Wspólnoty w Dniu Patrona Parafii – św. Judy Tadeusza.

Parafialne świętowanie, w dniu 28.10. 2017 r. rozpoczęła ceremonia odsłonięcia nazwy nowej ulicy na Czarnym. Na wniosek bowiem Rady Parafialnej, Rada Miasta Jeleniej Góry podczas  sesji w dniu 17 października 2017 r przyjęła uchwałę, w której zmieniła dla części ul. Strumykowej nazwę na: ks. Jerzego Gniatczyka. Przewodniczył jej ks. Mariusz Majewski i pan Jerzy Łużniak – wiceprzewodniczący Rady Parafialnej w towarzystwie przedstawicieli mieszkańców tejże ulicy – Państwa Rasiewiczów.

Uroczysta Msza św.

O godzinie 18.00 została odprawiona uroczysta Eucharystia odpustowa. Przy ołtarzu stanęło dziewięciu prezbiterów, których na początku powitał Gospodarz Parafii ks. kanonik Mariusz Majewski, stwierdzając jednocześnie iż wszyscy są w jakiś sposób związani z  naszą Parafią. Przewodniczył jej  ks. Prałat Andrzej Bokiej, proboszcz kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Parafii związanej z początkami naszego kościoła, gdyż z niej pochodził pierwszy Proboszcz, ks. Zbigniew Stefaniak. Homilię  wygłosił ks. Jan Mycek emerytowany proboszcz parafii pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu, również związany z naszymi losami, gdyż z podległego mu (w latach ’80 XX w.) kościoła, już nieistniejącego, pochodzi podarowany nam w maju 1987r. dzwon. Wśród gości byli obecni synowie pani Marianny Smirnow, która przekazała  swoją posesję i działkę na rzecz budowy naszego kościoła, panowie: Kazimierz i Włodzimierz oraz wnuk Wiesław z żoną i Rodziną.  Na uroczystość przybyli również bracia pierwszego Proboszcza naszej parafii, ks. Zbigniewa Stefaniaka – Zygmunt, Jan i siostra Sabina oraz bratanica Małgorzata Stefaniak.

Poświęcenie tablicy pamiątkowej

Na zakończenie Eucharystii  poświęcony został,  przez ks. pułkownika Andrzeja Bokieja, nowy obraz do naszej świątyni, tryptyk „Kuszenie Chrystusa”, a także odsłonięta tablica pamiątkowa dedykowana pierwszemu proboszczowi Parafii oraz Fundatorce posesji na cel budowy naszego kościoła. Napis na tablicy, umieszczonej przy wejściu do świątyni  brzmi :

W XXXV rocznicę erygowania Parafii z wdzięcznością serc upamiętniamy panią

Mariannę Smirnow, która przekazała zabudowania i teren pod budowę kościoła oraz
ks.Zbigniewa Stefaniaka pierwszego proboszcza naszej parafii 1982-1987

Jelenia Góra 29 października 2017 r. w 39. rocznicę pierwszej Mszy na Czarnem

Liturgię uświetnił śpiew chóru parafialnego „JUDA CANTORES”, pod kierunkiem pani Doroty Królikowskiej.

Spotkanie w sali kominkowej

Po Mszy św. zaproszeni Goście spotkali się w Sali kominkowej na kolacji, przygotowanej przez członków Rady parafialnej.

tekst: Barbara, Mirosław Ludorowscy

                                                                                                          Foto. Barbara Ludorowska