„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Orszak 3 Króli rok temu

Jakże wiele zmieniło się z powodu pandemii Covid19. Oto kolaż zdjęciowy p. Jana Foremnego ze zdjęciami z zeszłego roku, pokazujący wkład naszej parafii z miejski orszak 3 Króli. Oby za rok wrócił orszak i normalność, czego życzę wszystkim parafianom.

M. Ludorowski

Skip to content