„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Ostatnie pożegnanie Ś.P. Kazimiery Dąbrowskiej

Dziś pożegnaliśmy  ś.p. Kazimierę Dąbrowską, bardzo zasłużoną osobę dla naszego osiedla Czarne i Jeleniej Góry. Oto garść faktów spisanych naprędce przez rodzinę Pani Kazi (jak ją wszyscy znajomi nazywali).

  • Była wieloletnim nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Morcinka
  • W 1985r staraniem p. Kazi powstała na osiedlu Czarne filia S.P. 10 z powodu utrudnionego dojazdu do szkoły dzieci z naszego osiedla wraz z opiekunami.
  • W 1986r powstała na naszym osiedlu S. P. nr 18, której została dyrektorem i nadal uczyła matematyki klasy I – IV.
  • W opinii uczniów była wielkim specjalistą od tego przedmiotu i wiele osób zawdzięcza jej zdanie niejednego egzaminu w życiu, a nawet pokochanie matematyki.
  • Była Radną Miasta reprezentującą nasze osiedle. Pomogła załatwić wiele spraw, w tym: telefony, gaz, wodociągi, plac zabaw. Była obecna w naszym osiedlowym życiu.
  • Przy naszej Parafii działała w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich i należała do Żywego Różańca.
  • Prowadziła też kronikę naszej parafii, spisując wiele ważnych wydarzeń.

Odpoczywaj w pokoju

Zdjęcia Jan Foremny

Skip to content