„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW POLSKI PÓŁNOCNO – WSCHODNIEJ

PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW POLSKI PÓŁNOCNO – WSCHODNIEJ

SANKTUARIUM KRÓLOWEJ PODLASIA W KODNIU

Wieczorem zajechaliśmy do Kodnia, dosłownie na drugi koniec Polski, ponieważ miejscowość ta położona jest w zakolach Bugu, tuż nad granicą białoruską. Przed Apelem Jasnogórskim w bazylice, zostaliśmy zapoznani z historią tego miejsca. Jest to  późnorenesansowo-barokowy kościół św. Anny, który otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. Zbudował go w latach 1631-1640 wojewoda miński Mikołaj Sapieha. W ołtarzu głównym świątyni znajduje się słynący cudami obraz Matki Boskiej de Guadalupe. Przez całe wieki obraz pozostawał w Rzymie. Gdy w 1631 r. do Wiecznego Miasta zawitał szukający nadziei na wyzdrowienie  Mikołaj Sapieha, cudowny wizerunek znajdował się w jednej z watykańskich kaplic. Wzniesione do Matki Bożej modły okazały się skuteczne – Sapieha odzyskał zdrowie. Postanowił więc nie wracać do kraju bez obrazu. Nie mógł jednak wejść w jego posiadanie inaczej, jak tylko wykradając dzieło. Po powrocie do Polski Sapieha umieścił obraz w kościele w Kodniu. Dzisiaj nazywany jest Cudownym Obrazem Matki Bożej Jedności. (Na podstawie: http://www.polskaniezwykla.pl)

Następnego dnia, po porannej Eucharystii  zwiedziliśmy okolice Kodnia i  pani przewodnik zapoznała nas z dziejami rodu Sapiehów. Najpierw odwiedziliśmy muzeum,  które znajduje się na terenie klasztoru O. Oblatów Maryi Niepokalanej przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Jest to muzeum sakralno-przyrodnicze. Składa się ono z dwóch sal wystawowych. W pierwszej prezentowane są różne przedmioty przywiezione przez zakonników z misji. Znajdziemy tu głównie pamiątki, ale również przedmioty codziennego użytku i instrumenty muzyczne. Również w tej sali znajdują się jaja wielu polskich ptaków. W drugiej sali natomiast są wyeksponowane wizerunki MB Kodeńskiej, ikony, stare ornaty, księgi, kielichy, patery oraz dawne monety i banknoty.
 Od bazyliki Św. Anny kilkusetmetrowa aleja prowadzi na nadbużańskie łąki, do parku otaczającego pozostałości dawnego zamku Sapiehów. Jedynym w pełni zachowanym budynkiem jest tu dawna gotycka cerkiew zamkowa zbudowana około 1540 roku, obecnie kościół filialny pod wezwaniem św. Ducha.

Z warowni wzniesionej na początku XVI w. zostały jedynie szczątki murów, przykryte współczesnym pawilonem. We wnętrzu, czyli w zamkowych piwnicach, znajduje się sklepik z produktami regionalnymi, w które chętnie wielu z nas się zaopatrzyło.