„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW POLSKI PÓŁNOCNO – WSCHODNIEJ

PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW POLSKI PÓŁNOCNO – WSCHODNIEJ

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W ŚWIĘTEJ WODZIE

 

Z Sokółki wróciliśmy w kierunku Białegostoku i dojechaliśmy do miejscowości Wasilków,  do Sanktuarium MB Bolesnej w „Świętej Wodzie”. Po zakwaterowaniu poszliśmy do kościółka, gdzie przywitał nas ksiądz proboszcz i  opowiedział o cudownym obrazie Matki Bożej Bolesnej i figurze Maryi,  spod której wypływa woda, którą ludzie piją i doświadczają wielu uzdrowień. To co jeszcze było bardzo wymowne w tym miejscy to góra krzyży. Sanktuarium stoi na górze a obok niego pielgrzymi ustawiają setki krzyży jako  wyraz wiary i wdzięczności.To wyjątkowe miejsce dla katolików, porównywane z prawosławną Grabarką . Święta Woda jest bardziej nowoczesna, a przy tym nieco komercyjna. Mimo to jest to wyjątkowe miejsce pielgrzymkowe, które nas zachwyciło swoim pięknem.

Kolejny dzień pielgrzymowania zakończyliśmy Drogą Krzyżową, którą odprawiliśmy mimo burzy i deszczu.

Następny dzień natomiast rozpoczęliśmy Godzinkami do Matki Bożej Bolesnej, a po tej modlitwie zwiedziliśmy cały kompleks pielgrzymkowy, na który składają się kościół, grota, wzgórze krzyży, cudowne źródełko i kaplice Dróżek Boleści Maryi. 

Skip to content