„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • Porządek celebracji liturgicznych w Wielkim Tygodniu i Triduum Paschalnym

Porządek celebracji liturgicznych w Wielkim Tygodniu i Triduum Paschalnym

Wielki Tydzień i Triduum Paschalne AD 2017