„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Prace inwestycyjne w naszej świątyni

W prezbiterium naszego kościoła, na wiosnę roku 2019, zamontowane zostaną płaskorzeźby z drzewa modrzewia i lipy, na których wyrzeźbione zostaną teksty nawiązujące do drzewa życia. Będą to fragmenty o biblijnym drzewie życia, a także o krzyżu, który stał się „nowym drzewem żyDSC08516DSC08517DSC08518DSC08519DSC08520cia”.
Poniżej kilka ujęć fragmentów rzeźby. 
Skip to content