„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Rekolekcje wielkopostne

W IV niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęliśmy rekolekcje parafialne. Prowadzi je ks. Andrzej Szarzyński – proboszcz parafii w Jeżowie Sudeckim. Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji w gablocie oraz na naszej stronie. We wtorek okazja do spowiedzi wielkanocnej: o godzinie 8.30 i  17:30

Zdjęcia J. Foremny