„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II

W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i 15 lat po jego odejściu do domu Ojca w naszym kościele została odprawiona msza św., w czasie której Ksiądz Proboszcz powiedział m.in.:  

Kiedy wiatr na trumnie zmarłego papieża przewracał karty i zamknął otwartą księgę Pisma Św., wszyscy zastawialiśmy się, kim był Jan Paweł II? Jego życie było nieustannym posłuszeństwem Ewangelii Jezusa. Za to go kochaliśmy. Rozpoznajemy w jego życiu odwieczną Ewangelię, która Jego pokoleniu dała nadzieję. Kościół przez papieża otrzymał świętość. Pamiętajmy o Jego słowach: „święci nie żądają od nas oklasków, ale tego, żebyśmy ich naśladowali”.

Powstaje pytanie: czego nas uczy świętość JP?. Otóż umiał on otwarcie wyrażać wiarę w Jezusa Chrystusa w świecie ludzi sytych, którzy nie potrzebowali Boga. Na inauguracji swego pontyfikatu zawołał „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 3.04 2006r na tym samym placu; Benedykt XVI powiedział o nim: „Nieodżałowany Papież, którego Bóg obdarzył wielorakimi darami ludzkimi i duchowymi, przechodząc przez tygiel apostolskich trudów i choroby, okazywał się w wierze coraz bardziej „skałą”. Kto miał możność spotykać go z bliska, mógł niemal dotknąć namacalnie jego szczerej i niezachwianej wiary, która, jeżeli robiła wrażenie na gronie współpracowników, nie omieszkała w ciągu długiego Pontyfikatu wywierać dobroczynnego wpływu na cały Kościół, narastając, a kulminacją tego wzrostu były ostatnie miesiące i dni jego życia. Wiara świadoma, silna i prawdziwa, wolna od lęków i kompromisów, która udzielała się sercom wielu ludzi,…”  

Św. Jan Paweł II został obdarzony wieloma tytułami związanymi z jego ogromnym wkładem w różne obszary życia: „Papież Bożego Miłosierdzia” – związany z kultem Św. Faustyny. „Papież Młodych” – To Jemu zawdzięczamy inicjatywę Światowych Dni Młodzieży. „Papież Rodziny”: Jest ona obecnie w centrum uwagi duszpasterskiej Kościoła.

Niech nasze życie będzie odpowiedzią na wezwania JPII, wtedy staniemy się przyjaciółmi Boga, bo nasze życie należy do Niego. Świętość to obowiązek każdego człowieka. Naśladujmy JPII albo innych świętych, byśmy mogli osiągnąć życie wieczne w Królestwie Niebieskim. Amen

Z racji 90 rocznicy Urodzin modliliśmy się o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla Pani Jadwigi Nowosielskiej z racji 90 rocz. urodzin. Gratulujemy Jubilatce i życzymy Jej wszelkiej pomyślności oraz Łask Bożych na każdy dzień.

Zdjęcia J. Foremny