„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Stulecie urodzin Papieża

Msza św. niedzielna 17-05-2020

Zdjęcie: Jan Foremny. Po 15 latach od śmierci Jana Pawła II i w 100-lecie Jego narodzin, coraz bardziej widać jaką wielką rolę odegrał Papież-Polak. Był to wielki dar Boga dla Polski i świata na czasy ostateczne. Człowiek wyjątkowy, umiejący docierać do wszystkich: wielkich i małych tego świata. Rozumiał On nie tylko głęboko problemy Kościoła, ale też i współczesny mu świat. Potrafił prowadzić niezwykle skuteczną politykę jako światowy mąż stanu. Przyczynił się do upadku systemu komunistycznego, czego świadkami jesteśmy my, Polacy, tak mocno doświadczeni przez ten szatański system. Papież po wywalczeniu wolności dla krajów Europy Wschodniej ostrzegał nas: „Wolność jest nam dana, ale też i zadana”. Zapytam więc, co zrobiliśmy z naszą wolnością? Czy dobrze z niej korzystamy?Czy dziś w Polsce kościoły są pełne, jak za czasów JPII?

Czy dziś oczywiste są podstawowe prawdy, że rodzina, to związek mężczyzny i kobiety, obdarzonych dziećmi?

Czy są liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, jak za Jego czasów?

Czy Kościół jest prężny, jak wtedy?

Czy młodzież trzyma się Boga Trójjedynego, czy może znalazła inne bożki?

A my, którzy mówimy o sobie: Pokolenie JPII, co zrobiliśmy z naszym życiem i życiem naszych dzieci?

Na te i inne pytania wypada sobie poszukać odpowiedzi w setną rocznicę narodzin Jana Pawła II.

M. Ludorowski