„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

ŚW. JUDO TADEUSZU MÓDL SIĘ ZA NAMI!

W ciągu roku liturgicznego każda parafia przeżywa uroczystość odpustową. W tym dniu w sposób szczególny czci się Patrona, czyli są to jakby imieniny Parafii. W dniu 28 października, we wspomnienie św. Judy Tadeusza, nasza parafia przeżywała takie właśnie święto. Suma odpustowa celebrowana była o godz. 12:30. Liturgii przewodniczył ks. Bogdan Żygadło – dziekan naszego Dekanatu, a słowo Boże wygłosił  ks. dr Krzysztof Wiśniewski – ojciec duchowny WSD DL. Przy ołtarzu stanęło sześciu kapłanów, a  wśród nich pochodzący z naszej Wspólnoty ks. Kazimierz Dąbrowski.

We wstępie do Eucharystii ks. proboszcz przypomniał wydarzenie sprzed 40 lat, zanotowane w Kronice Parafialnej, które miało decydujące znaczenie dla naszego DZIŚ: „ W 1978 roku umiera nieodżałowanej pamięci ks. płk Wilhelm Kubsz. Z tą chwilą ks. Zbigniew Stefaniak stał się katechetą miejscowości Czarne. Jednocześnie na ustne polecenie Metropolity Wrocławskiego, podówczas jeszcze arcybiskupa Henryka Gulbinowicza, w tej samej salce przy ul. Czarnoleskiej 5 zaczęto odprawianie Mszy św. dla dzieci. Pierwsza taka Msza św. odprawiona została 28 października 1978 roku, w święto Judy Tadeusza Apostoła. Aby uczcić ten uroczysty dzień parafia nasza w przyszłości przybierze imię św. Judy Tadeusza” .

Podczas Mszy św. dwóm chłopcom zostało udzielone błogosławieństwo wprowadzające w służbę młodszych ministrantów. Dokonał tego przewodniczący liturgii ks. Dziekan. On też na zakończenie odczytał dekret biskupa legnickiego mianujący naszego ks. proboszcza wicedziekanem dekanatu Jelenia Góra- Zachód.

Po zakończonych uroczystościach liturgicznych, Rada Parafialna zaprosiła Gości na poczęstunek w sali kominkowej.

Tekst: Barbara Ludorowska

Zdjęcia:  Barbara Ludorowska, Jan Foremny

Skip to content