„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE – WIELKI PIĄTEK

DSC07719Wielki Piątek jest czasem milczenia i zadumy nad pojmaniem, biczowaniem, męką i śmiercią Chrystusa. Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się o godz. 19:00, której przewodniczył ks. Proboszcz. Licznie zgromadzeni wierni wpatrywali się w krzyż, który jest centrum Wielkiego Piątku.  Został on uroczyście wzniesiony przez kapłana  przy słowach: „Oto drzewo Krzyża na którym zawisło zbawienia świata” i odsłaniany. Wcześniej jednak w uroczysty sposób odśpiewana została Pasja wg. Św. Jana przez chór parafialny, którym dyrygowała pani Dorota Królikowska.

Jedną z najdłuższych części dzisiejszej liturgii była adoracja Krzyża, gdzie każda z przybyłych osób miała możliwość klęknąć  w Jego obecności .  Liturgia zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Symbolem owiniętego ciała w płótno jest półprzeźroczysty welon, który osłania  do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej monstrancję. 

Po zakończonej liturgii trwała adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 23.00.

Barbara Ludorowska

Skip to content