„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Sztuka sakralna naszego kościoła otwiera serca

Obraz autorstwa Andrzeja Boja Wojtowicza „Droga do Emaus”, który znajduje się w naszym kościele, stał się inspiracją do napisania wiersza.

Autorką jest Ola Jokiel z Kępna. 

66188948_1334778143367298_2782487639226318848_o

By uwierzyć

Choć przykryte podróżnym jest płaszczem 

serce włócznią na wylot przebite 

w drodze życia co krok na nie patrzę

zasłaniając swe oczy habitem

serce włócznią na wylot przebite 

kocha wszystkich na drodze do Emaus 

zasłaniając swe oczy habitem 

by nie widzieć tych których już nie ma

kocha wszystkich na drodze do Emaus 

mija Wrocław Tarnobrzeg i Nakło 

by nie widzieć tych których już nie ma 

i tych którym odwagi zabrakło

mija Wrocław Tarnobrzeg i Nakło 

mija ciebie i mnie nieprzerwanie 

i tych którym odwagi zabrakło 

by uwierzyć w Jego zmartwychwstanie

mija ciebie i mnie nieprzerwanie 

w drodze życia co krok na nie patrzę 

by uwierzyć w Jego zmartwychwstanie 

choć przykryte podróżnym jest płaszczem

 

 

Skip to content