„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

TO BYŁ ROK, DOBRY ROK…

 • 3 stycznia miłośnicy wspólnego śpiewu spotkali się w sali kominkowej na Rodzinnym Kolędowaniu. Od tego roku zmieniona została formuła tego spotkania i nie jest to już konkurs, ale wspólne kolędowanie Rodzin.
 • W niedzielę 10 stycznia podczas Mszy Świętej 14 – osobowa grupa młodzieży z naszej parafii z rąk ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego otrzymała sakrament bierzmowania.

 • W niedzielę 17 stycznia w naszej parafii gościliśmy rodziny z Kościoła Domowego, które dawały świadectwo swojego życia wiarą podczas każdej Eucharystii.
 • 17 stycznia, po mszy św. uczniowie Gimnazjum Katolickiego św. Pankracego wystawili pod kierownictwem p. Doroty Królikowskiej jasełka w sali kominkowej.
 • 31 stycznia podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych Ksiądz Proboszcz podsumował czas odwiedzin w ramach tzw. kolędy. „Podczas tzw. kolędy odwiedziłem 426 rodzin. W 46 domach nie życzono sobie wizyty księdza, natomiast w 98 domach podczas zaplanowanej kolędy mieszkańcy byli nieobecni lub twierdzili, że zaproszą proboszcza w innym czasie, ale w zdecydowanej większości tego nie uczynili. Według przytoczonych danych, licząc wg istniejących kartotek, na terenie naszej parafii mieszka przynajmniej 570 rodzin”.
 • W lutym ukazał się dekret biskupa legnickiego, zarządzający wybory do nowych Rad parafialnych. Wybory do nowej rady parafialnej naszej parafii odbędą się 6 marca, a do końca lutego można było zgłaszać kandydatów. 02. 2016 r. odbyło się ostatnie spotkanie starej Rady parafialnej.
 • W lutym, w naszym kościele rozpoczęte zostały prace przygotowawcze do wykonania Kaplicy Miłosierdzia. Powstaje także obraz Jezusa Miłosiernego. Dzieło to ma być parafialnym Votum na Rok Miłosierdzia. Koszt wykonania obrazu, fresków na ścianach wewnętrznych kaplicy wraz z materiałami to koszt ponad 60.000 zł
 • 02. 2016 r. – rozpoczęły się Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. W tym roku prowadził je ks. Grzegorz Niwczyk, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu. Wielkim ubogaceniem nauk rekolekcyjnych były przerywniki muzyczne w wykonaniu ks. Rekolekcjonisty.
 • Obchody święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w Jeleniej Górze, miały także swój akcent modlitewny w naszej parafii. W niedzielę 28 lutego 2016 roku o godz. 9:00, celebrowana była Eucharystia. W oprawę liturgiczną zaangażowali się państwo Krystyna i Ryszard Sos, zaś pan Marek Niewiadomski ubogacił ten podniosły moment śpiewem pieśni „Przysięga”.
 • 28 lutego kilkunastu naszych Parafian pobiegło „Wilczym Tropem”. Uczestnicy w ten sposób chcieli oddać hołd żołnierzom wyklętym, którzy działali w powojennym podziemiu niepodległościowym i antykomunistycznym; tym którzy żyli prawem wilka, o których historia długo milczała. Do pokonania był dystans 1963 metrów. Liczba symbolizuje datę śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych – Józefa Franczaka ps. Lalek, który został zamordowany 21 października 1963 r.
 • W marcu w naszym kościele zainstalowane zostały nowe gniazda –miksery do nagłośnienia (5 szt.) oraz mikrofony (5 szt.) Pośród nich zakupione zostały mikrofony dynamiczne i pojemnościowe dla scholii i chóru. Ponadto zakupiony został zestaw do nagłośnienia procesji (całość na kwotę 6.750 zł). Montaż i dostrajanie nowego sprzętu to dzieło pana Jerzego Libera. Środki na dokonane zakupy pochodzą z ofiar złożonych podczas wizyty duszpasterskiej.
 • W niedzielę 6 marca 2016 r. wybieraliśmy nową Radę Parafialną. Oddano 122 ważnych głosów.
 • 03. 2016 r. – w sali kominkowej odbyło się spotkanie z artystą malarzem p. Andrzejem Boj-Wojtowiczem, który przedstawił m.in. krótki film ilustrujący powstawanie obrazu Jezusa Miłosiernego.
 • 103. 2016 r. – W czasie popołudniowej Mszy św. o godz. 17 miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie członków nowo wybranej Rady Parafialnej. Każdy składał przysięgę, że będzie pracować uczciwie i przestrzegać prawa. Po Eucharystii w sali kominkowej odbyło się pierwsze spotkanie Rady z ks. Proboszczem, który jednocześnie jest jej przewodniczącym na mocy przepisów. Ksiądz Mariusz zaproponował kandydatów na stanowiska wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Przez aklamację wiceprzewodniczącym wybrano p. Jerzego Łużniaka, a sekretarzem Rady – p. Mirosława Ludorowskiego. Weszli oni w skład 3-osobowego Prezydium Rady Parafialnej, do którego wybrano także p. Radosława Surowiaka.
 • 03. 2016 r. – Poświęceniem barwnych palm rozpoczęła się w Niedzielę Męki Pańskiej Msza święta sprawowana o godzinie 11.00 w naszej świątyni. Wierni z palmami w dłoniach do kościoła weszli w procesji, aby uczestniczyć w tej jedynej w roku Eucharystii, kiedy aż dwa razy czytana jest Ewangelia. Opis radosnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy usłyszeliśmy przy grocie, natomiast podczas Eucharystii,  z podziałem na role, czytana była Ewangelia wg św. Łukasza. Lektorami byli: ks. Proboszcz, pan Ryszard Sos i pan Dariusz Bak. Po zakończeniu Mszy św. rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszą palmę.
 • 03. 2016 r – Do posługi ministranckiej dopuszczonych zostało czterech chłopców z naszej wspólnoty parafialnej.
 • 25 marca Uroczystą Eucharystią w Wielki Czwartek rozpoczęliśmy wraz z całym Kościołem Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Liturgię Wieczerzy Pańskiej celebrował ksiądz proboszcz Mariusz Majewski, dla którego przewodniczenie tej celebracji było przeżyciem wyjątkowym i wzruszającym. Po 17 latach kapłaństwa tylko raz przewodniczył liturgii Wielkiego Piątku na jednej z parafii , bo zawsze wykonywał w duchu służby różne inne posługi. Zgodnie z tradycją naszej parafii, Rada Parafialna, przedstawiciele wspólnot parafialnych, przygotowali uroczysta kolację dla swojego Duszpasterza.
 • W trakcie Liturgii Wigilii Paschalnej odsłonięty został obraz Jezusa Miłosiernego, który docelowo będzie znajdował się w kaplicy Bożego Miłosierdzia, usytuowanej z tyłu kościoła. Podczas uroczystości obecny był twórca dzieła- pan Andrzej Boj – Wojtowicz.
 • Po zakończonej Liturgii Wigilii Paschalnej, wszyscy mogli skorzystać z zaproszenia ks. Proboszcza, aby na plebanii w Sali kominkowej złożyć sobie świąteczne życzenia i podzielić się tradycyjnym święconym jajkiem.
 • W II Niedzielę Wielkanocną, 3 kwietnia 2016 r. została poświęcona Kaplica Miłosierdzia w naszej świątyni. Uroczystą Eucharystię w tę Niedzielę Miłosierdzia i w godzinie Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. Bogdana Żygadły – dziekana rejonu jeleniogórsko-kamiennogórskiego celebrowali księża: Mariusz Majewski – nasz proboszcz i ks. Tadeusz Dańko – emerytowany dziekan Dekanatu Jelenia Góra Wschód. Uroczystość uświetnił udział chóru JUDA CANTORES pod batutą p. Doroty Królikowskiej.
 • 16 kwietnia, z racji 1050. rocznicy chrztu Polski w naszym kościele odbyło się nabożeństwo Biblijnej Drogi Polskich Świętych. Ukazało ono historyczny rozwój chrześcijańskiej Polski poprzez świadectwo życia 14 świętych. Uroczystość tę ubogaciły prezentacje multimedialne oraz udział chóru parafialnego JUDA CANTORES, który w nawiązaniu do każdego wspomnienia o świętych wykonał pieśń.
 • 04. 2016 r. – została odprawiona Msza św. w intencji byłego proboszcza ks. Jerzego w pół roku po jego śmierci. Po Eucharystii odbyło się spotkanie członków Rady Parafialnej. Poruszono dwa główne tematy: Projekt tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Jerzemu Gniatczykowi. Dyskutowano nad formą graficzną tablicy oraz tekstem podsumowującym życie i dokonania ks. Jerzego. Drugim był Festyn parafialny planowany na pierwszy weekend czerwca. Odbędzie się on w 10 rocznicę poświęcenia naszego kościoła.
 • 7-8 maja zorganizowana została pielgrzymka do Wadowic i Krakowa. Przewodnikami duchowymi tej wyjątkowej pielgrzymki byli Świadkowie Miłosierdzia – św. Faustyna Kowalska i św. Jan Paweł II oraz główny Patron Polski – św. Stanisław. Uczestniczyli w niej wierni z naszej parafii z księdzem Proboszczem Mariuszem Majewskim oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Uroczysta procesja przeszła w tym roku ulicą Czarnoleską, Orzeszkowej, Okrężną, Podleśną zatrzymując się przy czterech ołtarzach, postawionych przez mieszkańców w/w ulic.
 • 06. 2016 r Mszą św. o godzinie 18.00 rozpoczęliśmy świętowanie dziesiątej rocznicy konsekracji naszej świątyni. Uroczystości rozpoczął koncert w wykonaniu 4 muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Zabrzmiały utwory sakralne Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Johanna Pachelbella. Planowane w następnej części uroczystości odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poprzedniemu Proboszczowi, ks. Jerzemu Gniatczykowi, nie doszło do skutku z powodu pęknięcia formy podczas odlewania tablicy. Udało się zaś, zaplanowane jako następne, wykonanie zbiorowego zdjęcia zebranych uczestników, przed naszym kościołem. Zakończeniem sobotnich obchodów była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa seniora Stefana Cichego. Liturgię uświetnił udział chóru parafialnego JUDA CANTORES pod kierunkiem p. Doroty Królikowskiej. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy spotkali się w sali kominkowej przy posiłku, aby w miłej atmosferze powspominać czasy budowy kościoła i lepiej się wzajemnie poznać, gdyż ostatnio nasza dzielnica znacznie się rozrosła.
 • 5 czerwca bawiliśmy się wspólnie na Festynie Parafialnym „Dni Czarnego – Poznajmy się”
 • 19 czerwca 2016 r. Mieszkańcy Jeleniej Góry, w tym przedstawiciele naszej parafii, publicznie zamanifestowali swoje przywiązanie do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego podczas Marszu dla Życia i Rodziny, który przeszedł ulicami miasta.
 • Pod koniec czerwca zgodnie z podjętymi przez Radę Parafialną decyzjami, rozpoczęte zostały prace remontowe w domu parafialnym. Wyburzone zostało pomieszczenie biurowe dawnego SKOKu, przekuto przejście do garażu i rozpoczęto dokończenie ocieplania garażu. Zostanie on także wytynkowany wewnątrz. Ponadto wymienione zostaną okapy – parapety nad pomieszczeniami biura parafialnego oraz wejściem bocznym do kościoła i na plebanię. Równocześnie prowadzony jest serwis – konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych domu parafialnego. W dalszej perspektywie czeka kapitalny remont jednego z pomieszczeń mieszkalnych plebanii, a docelowo oczekują na takie działania jeszcze trzy pokoje oraz jedna łazienka.
 • W sobotni wieczór, 19 czerwca, duża grupa mieszkańców naszej parafii z ks. Proboszczem wybrała się do Wrocławia, aby obejrzeć spektakl „Hiszpańska noc z Carmen – ZARZUELA SHOW”.
 • Na przedwakacyjnym spotkaniu Rady Parafialnej , w związku ze zbliżającą się rocznicą śmierci ks. Jerzego Gniatczyka – proboszcza parafii podjęto decyzję o wybudowaniu pomnika na Jego grobie. Na rocznicę śmierci ks. Jerzego przygotowywana została tablica pamiątkowa z upamiętnieniem Jego osoby. Znajdzie ona swoje miejsce w przedsionku kościoła parafialnego na Czarnem.
 • 25 czerwca zorganizowany został RODZINNY PIKNIK W GRAPIE. Był to wyjazd dla dzieci ze scholii, ministrantów, ich rodziców i rodzeństwa.
 • Jak każdego roku dzień 25 lipca jest świętem św. Jakuba, Apostoła i zarazem wspomnieniem św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Podczas wieczornej Eucharystii, której przewodniczył ks. Mariusz wszystkim zebranym przyświecała jedna intencja, by kierowcy cieszyli się Bożym błogosławieństwem i roztropnie korzystali ze swoich pojazdów oraz za wszystkich podróżujących, szczególnie przebywających na urlopach i wakacjach, by szczęśliwie dotarli do celu i powrócili do domów. Po Mszy św. zostali pobłogosławieni wszyscy kierowcy oraz ich pojazdy.
 • W środę 3 sierpnia z okazji święta Policji Państwowej odbyła się w naszej parafii msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Stefana Cichego i ks Zbigniewa Kuleszy.
 • 15 września w parafii zorganizowane zostało spotkanie, któremu przewodniczył ks. dr Mariusz Majewski, dotyczące kontynuowania dzieła dożywiania uczniów w szkołach. Między innymi zostały przypomniane zebranym główne założenia podejmowanych działań pomocowych. Ponadto omówiono zasady odpowiedzialności spoczywające na placówkach korzystających z tej pomocy.
 • Od końca września trwają prace remontowe w parafii: malowana jest zakrystia, zamówiona została także nowa szafa oraz prace w domu parafialnym, w pomieszczeniach dawnej zakrystii, przerabiając ją na aneks kuchenny; do położenia zostały między innymi kafelki, przesunięcie rur i prace malarskie. Zostały już zakupione nowe meble
 • 19 października, w pierwszą rocznicę śmierci Ks. Jerzego Gniatczyka, o godzinie 15 przy jego grobie grono przyjaciół odmówiło Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji Zmarłego.
 • O godz. 18 we wspomnienie narodzin dla Nieba Ks. Jerzego Popiełuszki, rozpoczęła się msza św. w intencji zmarłego rok temu Proboszcza-Jerzego. Uroczystość zaczęła się od wspomnienia o Zmarłym w postaci krótkiego pokazu zdjęć przypominających historię Jego życia.
 • Po pokazie zdjęć zabrał głos p. Andrzej Boj-Wojtowicz, który w krótkim wystąpieniu przypomniał koncepcje artystyczną wystroju naszego kościoła. Powiedział, że jeszcze do wykonania zostało zakończenie DROGI ŚWIATŁA z tyłu kościoła – VIA LUCIS. Artysta zaprezentował też projekt pomnika grobowego dla zmarłego księdza Jerzego – wysoki, surowy w przekazie blok granitowy rozcięty tak, że pusta przestrzeń tworzy w nim krzyż.
 • Mszę św. zakończyło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Ks. Jerzemu.
 • 19 października rozpoczęliśmy duchowe przygotowanie do święta naszej Wspólnoty Parafialnej, które przypada 28 października. Na dziewięć dni przed odpustem parafialnym w kolejne dni modliliśmy się w intencji poszczególnych osób i grup. Od czwartku (20 X) nowennę łączyliśmy z modlitwą różańcową.
 • 28 października przeżywaliśmy odpust parafialny i bierzmowanie w naszej parafii, którego 14 młodym ludziom udzielił ks. bp Marek Mendyk. 
 • 4 grudnia w bazylice jeleniogórskiej ustanowiono nowych lektorów. Wśród nich jest nasz parafianin Kamil Chadży.
 • 17 grudnia odbył się Bieg im. ks. Jerzego Gniatczyka w Polkowicach w XXXV rocznicę pacyfikacji Zakładu Górniczego Rudna. Udział w nim wzięło czworo naszych Parafian.
 • DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA OTRZYMANE ŁASKI I Z POKORĄ PROSIMY O NIEUSTANNĄ OPIEKĘ I BLOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM ROKU 2017 DLA WSZYSTKICH PARAFIAN  I WSZYSTKICH PODEJMOWANYCH TUTAJ DZIEŁ.

 OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM

Tekst: Barbara Ludorowska