„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • UROCZYSTE WPROWADZENIE KS. TOMASZA BISZKO W URZĄD ADMINISTRATORA PARAFII.

UROCZYSTE WPROWADZENIE KS. TOMASZA BISZKO W URZĄD ADMINISTRATORA PARAFII.

Przed Tobą księże Tomaszu wielkie zadanie, wielkie dzieło, jakie stawia przed tobą Bóg przez ręce biskupa diecezjalnego. Bądź posłuszny woli Boga! Idź tą drogą, jaką On Ci wskazuje. Masz być Przewodnikiem, masz być Pasterzem, ale przede wszystkim bądź Ojcem dla tej Wspólnoty. Patrz na Twoich poprzedników: ks. Jerzego, ks. Mariusza. Dla nich najważniejszy był człowiek, który potrzebuje wsparcia, rady, kapłańskiej miłości. Patrz na tych i słuchaj tych, którzy mogą Ci służyć pomocą w działalności duszpasterskiej- ludzi którzy dokonują w tej wspólnocie wielkich dzieł w wymiarze duchowym i materialnym. Księże Tomaszu ten lud na Czarnem oczekuje Boga i nieś Go jemu każdego dnia. Bądź Przyjacielem, Ojcem, Przewodnikiem i Duszpasterzem. Idź razem z tymi ludźmi do zbawienia!( fragment homilii ks. dziekana B. Żygadło)

5 stycznia 2019 r. nasza parafia  przeżywała niecodzienną uroczystość. Tego dnia
ks. dziekan Bogdan Żygadło wprowadził w obowiązki administratora  parafii księdza dra Tomasza Biszko.  W obrzędzie wprowadzenia nowego proboszcza uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie i goście. Nowy Pasterz Parafii rozpoczął swoją posługę proboszcza od sprawowania Mszy św., w której otrzymana przez niego posługa „ma swoje źródło i swój moment centralny.” Ksiądz Dziekan po wprowadzeniu w istotę obrzędu i odczytaniu dekretu nominacyjnego dokonał symbolicznego przekazania kluczy do kościoła nowemu proboszczowi, by ten – jako nauczyciel, kapłan i pasterz wszystkich wiernych powierzonych jego pasterskiej trosce – kierował i zarządzał parafią jako niezmordowany pracownik w winnicy Pańskiej. Hymn do Ducha Świętego, odśpiewany wspólnie z wiernymi jako modlitwa zawierzenia Bogu nowego Proboszcza, zjednoczył wszystkich, którzy zebrali się tego dnia w świątyni, aby pozdrowić i powitać swojego nowego Pasterza. Nowy Proboszcz – nauczyciel wspólnoty parafialnej, stojąc przed amboną, z której jest głoszona Dobra Nowina, prosił, by Bóg dał mu siłę i odwagę otwierać się na Jego Słowo, żyć z wiary i wszystkim ludziom dawać świadectwo, a przez to ogłaszać Chrystusa jako drogę do życia. Stając przy ołtarzu, na którym uobecnia się ofiara krzyża pod sakramentalnymi znakami i jest rozdzielany Chleb życia, Proboszcz – kapłan wspólnoty parafialnej, mający obowiązek prowadzenia parafii do świętości i osobistego uświęcania, modlił się, by wspólnota gorliwie gromadziła się wokół ołtarza i łączyła we wspólnym sprawowaniu Liturgii, a przez to oddawała cześć Jezusowi Chrystusowi.
Po homilii ks. dziekan  przyjął od stojącego przed ołtarzem ks. Tomasza wyznanie wiary na znak jego osobistej wierności nauce Chrystusa, Ojcu Świętemu i doktrynie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, wypowiedziane wobec zgromadzonego Kościoła. Obrzęd przekazania urzędu zakończył się złożeniem przysięgi „wiernego wypełniania urzędu” przez nowego Proboszcza wobec wspólnoty Ludu Bożego.

Czcigodny Księże Proboszczu!
Boża Opatrzność, stawia Cię dzisiaj w Parafii św. Judy Tadeusza. Witamy  Cię serdecznie i życzymy Tobie, jako naszemu nowemu Administratorowi (Proboszczowi) błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego oraz opieki Maryi na każdy dzień Twojej posługi wśród nas. Życzymy Ci również, wytrwałości i odwagi, w realizowaniu wyznaczonych celów i kontynuowaniu już rozpoczętych dzieł. Czuj się w niej dobrze jako Pasterz i jako Gospodarz.

Szczęść Boże!

Barbara Ludorowska

Zdjęcia: Jan Foremny

Skip to content