„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Urodziny Ks. Proboszcza w rocznicę wyboru Jana Pawła II

16 października podczas mszy św. o godz. 18 sprawowanej w intencji Ks. Proboszcza Tomasza Biszko świętowaliśmy razem jego 50-tą rocznicę urodzin. We mszy uczestniczyli liczni parafianie oraz przyjaciele dostojnego jubilata z jego poprzednich parafii. Pod koniec liturgii w imieniu wszystkich parafian serdeczne życzenia złożył księdzu Tomaszowi p. Ryszard Sos.

Wszystkiego Najlepszego, Księże Tomaszu

Tekst: Mirosław Ludorowski

Foto: Mirosław Ludorowski i Remigiusz Troć

 

Skip to content