„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

VIII Jeleniogórski Orszak Trzech Króli

6-go stycznia 2019r w ramach obchodów Święta Objawienia Pańskiego w Jeleniej Górze, odbył się po raz ósmy Orszak Trzech Króli. Rozpoczął się tradycyjnie w Bazylice p.w. Św. Erazma i Pankracego o godz. 13. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Edukacyjne U Erazma i Pankracego. W marszu wystąpiła gościnnie góralska kapela „Janicki”, grająca piękne polskie kolędy, Trzej Mędrcy reprezentujący cały świat starożytny: a więc mędrzec z Europy w czerwonych szatach, z Azji w zielonych i Afryki w niebieskich, jadący na koniach oraz dwugarbny wielbłąd o wdzięcznym imieniu „Laibond” albo „Jelbłąd”. Trasa wiodła ulicami Kopernika, plac Wyszyńskiego, Bankową do Placu Ratuszowego. Po drodze młodzież z jeleniogórskich szkół i przedszkoli odegrała scenki ewangeliczne związane ze zwiastowaniem Maryi przez Archanioła Gabriela, nawiedzeniem św. Elżbiety przez Maryję, wizytą trzech Króli u Heroda. Na końcu uczestnicy Marszu spotkali św. Rodzinę, a trzej królowie złożyli jej swoje dary i oddali cześć nowonarodzonemu Jezusowi.

Podczas mszy św. inaugurującej Masz Homilię wygłosił ks. Mariusz Majewski. Nasza parafia była też reprezentowana w osobie jednego z Trzech Mędrców, Marka Niewiadomskiego oraz przez liczne rodziny z naszego osiedla – Czarnego. Po dotarciu do jeleniogórskiej stajenki, ks. Bogdan Żygadło odczytał fragment Ewangelii, a potem dawaliśmy świadectwo swojej wiary poprzez wspólne kolędowanie.

Mirosław Ludorowski

Skip to content