„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Wielka Sobota – Święcenie Pokarmów

W obrzędzie święcenia pokarmów liczny udział wzięli mieszkańcy naszego osiedla i parafianie. Poniżej zdjęcia

Skip to content