„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek wieczorem, rozpoczyna się Triduum Paschalne – Mszą Wieczerzy Pańskiej. Obchodzimy wtedy pamiątkę ustanowienia i przekazania przez Chrystusa dwóch testamentów – testamentu Eucharystii i testamentu przykazania miłości. Wyraźnie mówi o tym ewangelia Mszy Wieczerzy Pańskiej. Chrystus umywa nogi Apostołom, unaoczniając niejako przykazanie miłości, a następnie, kiedy zasiadł przy stole z Apostołami, podał im chleb i kielich z winem, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” i „to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Po mszy św przedłużamy Eucharystię, adorując Najświętszy Sakrament. Adoracja ta ma charakter dziękczynienia za sakrament Eucharystii. Zadomawia się też już zwyczaj „przedłużania” Mszy Wieczerzy Pańskiej w braterskiej uczcie, agapie, praktykowanej w rodzinach, a także w innych wspólnotach chrześcijańskiego życia (oczywiście z powodu pandemii nie miało to miejsca w 2021 i 2020r). /Na podstawie niedziela.pl/

Także u nas uroczyste obchody święta były nieco ograniczone co do liczby uczestników (limit = 28). Część osób uczestniczyła na dworze. Na szczęście było ciepło, tylko pokropił trochę deszcz. Po mszy św. delegacja parafian złożyła Ks. Proboszczowi życzenia z okazji święta kapłana. Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie  trwała do godziny 22:00.

Zdjęcia: J. Foremny

Skip to content