„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Wielki Post, rozważania Drogi Krzyżowej

W Wielki Post przeżywamy wiele praktyk i ćwiczeń mających na celu większe zbliżenie się do Boga poprzez piątkowe rozważania Drogi Krzyżowej, niedzielne nabożeństwa pasyjne Gorzkich Żali, rekolekcje wielkopostne, post, modlitwę i jałmużnę. Odmawiamy sobie często słodyczy lub rozrywek. Przynosi to dobre skutki i pełniejsze przeżycie tego pięknego okresu jak i następujących po nim największych świąt Triduum Paschalnego. Nie zmarnujmy tego okresu zadumy i nawrócenia, aby cały rok był owocny.

M. Ludorowski