„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

WIELKIE JELENIOGÓRSKIE DZIEŁO MIŁOSIERDZIA

dożywianie w szkołach (2) „Głodnych nakarmić” – ten uczynek miłosierdzia od 14 lat nieprzerwanie praktykuje nasza parafia, która w 2002 roku  rozpoczęła  dożywiania dzieci w szkołach. Uczniowie dostają codziennie bułkę z wędliną lub z dżemem. W sumie  do najbardziej potrzebujących dotarło ponad milion bułek. Było  to możliwe dzięki grupie sponsorów prywatnych oraz patronującemu temu Dziełu – śp. ks. Jerzemu Gniatczykowi. Jego dzieło kontynuuje od ubiegłego roku ks. Mariusz Majewski – nasz proboszcz. Głównym donatorem jest pan Jens Kröger z firmy Jelenia Plast Spółka z o.o.

 W tym łańcuchu ludzi dobrej woli bardzo ważną rolę odgrywają osoby, starające  się codziennie, aby ta pomoc dotarła na czas do tych, którzy jej potrzebują. Każdego dnia trzy panie: Laila Łoś, Jadwiga Kownacka i Teresa Gregorczyk, przygotowują śniadania dla około 500 dzieci. Zajmuje to im około 2 godzin. Kolejnym ważnym ogniwem tej działalności jest ten pan Marek Niewiadomski, który dba o to, aby bułki zostały dowiezione w odpowiednim czasie do szkół.  

W szkołach rozdzielaniem prowiantu zajmują się wyznaczone osoby, w większości są to katecheci i pedagodzy szkolni. To oni zadbali o to, aby dotrzeć do najbiedniejszych, dowiedzieć się, czy zechcą z takiej formy pomocy skorzystać. W wielu przypadkach nie było to takie proste, jak mogłoby się wydawać.  Często obawa przed wyśmianiem ze strony rówieśników jest tak wielka, że uczeń nie chce korzystać z tego typu pomocy. W takiej sytuacji trzeba znaleźć sposób dotarcia do  dziecka i nieraz poprzez kolegę, czy koleżankę podać to jedzenie, albo  też samemu odszukać ucznia w szkole i dyskretnie włożyć jedzenie  do teczki.

Wszystkie te sprawy zostały omówione na spotkaniu roboczym, przed rozpoczęciem kolejnego roku tego wielkiego dzieła miłosierdzia względem głodnych dzieci. Odbyło się ono w sali kominkowej dnia 15 września w parafii św. Judy Tadeusza na Czarnym. Spotkaniu przewodniczył ks. dr Mariusz Majewski, który przypomniał zebranym główne założenia podejmowanych działań pomocowych. Ponadto  omówione zostały zasady odpowiedzialności spoczywające na placówkach korzystających z tej pomocy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele SP 2, SP 7, SP 8, SP10, SP11, SP 13, G1, G3, G4, ZSE, MOS  i ZS i Placówek Specjalnych.

Barbara Ludorowska

/ część zdjęć pochodzi z Kroniki Parafii/

Skip to content