„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Wizyta duszpasterska w naszej parafii

Wizytę duszpasterską, zwaną popularnie kolędą ks. Proboszcz rozpocznie w rodzinach naszej parafii od 2 stycznia. W tzw. dni robocze (od poniedziałku do piątku) w pierwszym domu wizyta rozpoczynać się będzie o godz. 15:00. W trakcie kolędy będzie przerwa na wieczorną Eucharystię (od godz. 16:30) i kontynuacja odwiedzin od godz. 18. W związku z obowiązkami wynikającymi z pracy zawodowej nie zawsze wszyscy domownicy będą mogli być obecni, jednakże zachęca się o ile oczywiście będzie to możliwe, aby rodzina była w komplecie, aby razem upraszać Boga o dar Jego błogosławieństwa. W przeddzień wizyty duszpasterskiej ministranci będą informować o tym fakcie podając przybliżony czas kolędy. Nie zawsze się uda go dotrzymać, ale na odwiedziny w każdym domu planowane jest ok. 15 min.

Skip to content