„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

W czwartek, 15 czerwca, zakończyliśmy tradycyjną oktawę Bożego Ciała. Po wieczornej mszy świętej o godz. 18.00, wyruszyła procesja wokół kościoła do czterech ołtarzy. Przed procesją Ks. Proboszcz dokonał poświęcenia wianków kwietnych z popularnych leczniczych ziół. Po poświęceniu są one przechowywane w domu. W celebracji uroczystości wzięli udział liczni wierni, oddając cześć prawdziwej obecności Chrystusa w eucharystycznych postaciach. W procesji udział wzięły dziewczynki sypiące kwiaty, a panowie tradycyjnie nieśli baldachim nad kapłanem z Najświętszym Sakramentem.

Skip to content