„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Oktawa Bożego Ciała jest przedłużeniem obchodów uroczystości liturgicznej na cały tydzień. Kiedyś w Kościele było kilkanaście oktaw, obecnie liczba ta została zmniejszona. Dziś kończy się Oktawa Bożego Ciała w Polsce, chociaż formalnie została zniesiona przez papieża Piusa XII. Mimo to w Polsce jej obchodzenie zostało zachowane jako zwyczaj. Z prośbą do Stolicy Apostolskiej zwrócił się w tej sprawie Episkopat Polski. Oktawa Bożego Ciała w Polsce nie ma więc charakteru liturgicznego, a jedynie zwyczajowy. 

W naszej parafii w czwartek 23 czerwca o godz. 18 została odprawiona Msza św. koncelebrowana przez Ks. Proboszcza i Ojca Ignacego Tomaszewskiego. Zakończyła ją procesja do 4 ołtarzy dookoła naszego kościoła. Po procesji Ks. Proboszcz pobłogosławił tradycyjne wianki przyniesione przez wiernych jako symbolu Bożych darów, jakimi Stwórca hojnie obdarzył ziemię, ludzi i wszelkie stworzenie.