„Do pełnej kontemplacji oblicza Pańskiego nie możemy dojść o własnych siłach, ale jedynie poddając się prowadzeniu łaski. Tylko doświadczenie milczenia i modlitwy stwarza odpowiednie podłoże, na którym może dojrzeć i rozwinąć się bardziej prawdziwe, adekwatne i spójne poznanie tajemnicy” (Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte, 20).

Życiorys śp. Janiny Majewskiej – mamy ks. proboszcza

Janina Majewska z domu Torończak urodziła się 12 lutego 1948 roku w Radzikowie. NajstarszZrzut ekranu 2017-04-1 o 21.41.59e z pośród czworga dzieci Michała i Anieli z domu Kowcz, którzy po zakończeniu II wojny światowej, doświadczając tułaczki z rodzinnego Barysza koło Buczacza (województwo tarnopolskie), podczas wędrówki na tzw. ziemie odzyskane, zatrzymali się w Radzikowie koło Łagiewnik (dekanat dzierżoniowski). Tam przez chrzest św. włączona została do Kościoła katolickiego. Niedługo po tym rodzina repatriantów swoje miejsce na stałe znalazła w Siekierczynie, gdzie ojciec Michał dołączył do swoich dwóch braci: Franciszka i Józefa. Dzieciństwo i czas młodości to wieś, a zarazem parafia Siekierczyn oraz Liceum Ekonomiczne w Lubaniu.

Pierwsza praca w Radzimowie i Mikułowej, a następnie narzeczeństwo i ślub z Witoldem Majewskim z Tylic k. Zgorzelca. Miało to miejsce 19 października 1969 roku, w kościele parafialnym w Siekierczynie. Z sakramentalnego małżeństwa we wrześniu 1970 roku rodzi się Krzysztof, a w kwietniu 1972 roku Mariusz. Oboje małżonkowie pracowali w tym czasie w zgorzeleckim oddziale PKS-u. Ich pierwsze mieszkanie w Zgorzelcu znajdowało się na terenie parafii pw. św. Jana Chrzciciela, a od 1976 roku kolejne na terenie parafii pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu.

W roku 1982 umiera Witold mąż i ojciec. Z pomocą w tym niełatwym doświadczeniu przychodzą krewni dalsi, bliżsi, sąsiedzi i koleżanki z pracy.

Po zmianie systemu Zmarła zmienia miejsce pracy włączając się działania prywatnej spółki w branży obuwniczej. W następnych latach działalność ta kontynuowana jest we własnym, rodzinnym zakresie.

Ostatnie lata to codzienne zmagania z dolegliwościami pojawiających się chorób, ale także ożywiona działalność w Towarzystwie Przyjaciół WSD DL we Wspólnocie Żywego Różańca i w Parafialnym Zespole Caritas. To także wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego w Jeleniej Górze, podejmowanego przez syna Mariusza.

Czas choroby nowotworowej to ostatnie pół roku życia. W tym czasie śp. Janina przebywała w placówkach leczniczych w Jeleniej Górze, Wrocławiu i Kowarach, gdzie w piątek 31 marca 2017 roku zakończyła ziemskie życie.

Pojednana z Panem Bogiem i z ludźmi pozostawia po sobie wspomnienie człowieka pobożnego, pracowitej i dzielnej niewiasty. Kobiety zmagającej się z przeciwnościami losu. Matki i babci kochającej i wymagającej. Człowieka dostrzegającego potrzeby drugiej osoby. Człowieka, który w Panu złożył całą swą ufność.

Skip to content